"לא מאמינה שכוונתו של לפיד חסרת אינטרסים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris