"מלהיות ילד מצטיין, הוא ממש עבר מהפך"
מיכל דליות
Paris