"לפי ההיגיון הזה צריך גם להקים התנחלויות בלבנון ובירדן"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris