מערך המילואים? "להערכתי הם בכשירות גבוהה לפחות כמו המערך הסדיר"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris