"לא אתן לסינוואר את התענוג שנריב והוא ימחא כפיים"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris