"חדל האישים שעומד בראש הממשלה מלמל משהו לא ברור"
ינון מגל ובן כספית
Paris