"נתניהו לא לקח אחריות, איך אני יכול לסמוך עליו?"
ינון מגל ובן כספית
Paris