"נצטרך לעשות את סמסטר ב', להשלים את א' ולעבוד"
איפה הכסף
Paris