"חשוב לי להראות שיש גם ילדים שאין להם את ההורים האלה"
איריס קול
Paris