"לא נבהל משחרור הרבה מחבלים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris