"קורא לחברות שעשו כסף השנה - תאמצו מחלקת פצועים"
ינון מגל ובן כספית
Paris