"אין להן הורים שיעזרו להן אז לפחות זה"
סיון כהן
Paris