"ראש הממשלה יודע היטב שגנץ מסייע לישראל"
סיון כהן
Paris