"כשהיא התקשרה שאעשה מבחן קול נפל לי הטלפון מהיד"
איריס קול
Paris