הגירעון בתקציב המדינה עלה בחודש ינואר ב-0.6 אחוזים
איפה הכסף
Paris