"רוצים שלילד של רפאל לא ייחסר כלום"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris