"אפשר גם להגן על המדינה וגם ללמוד תודה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris