"נכנסו ללחימה בתחושה מוחלטת של מוכנות"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris