"ברשימת הנופלים החרדים הם האחרונים"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris