"הוא לא היה מסוגל לחשוב שחבריו נלחמים והוא לא"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris