"אנו נלחמים בעין תחת עין, שן תחת שן"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris