"אפשר להגיע לסוף טוב ולרפא את התא המשפחתי"
מיכל דליות
Paris