"אנו רוצים להתפרנס, לא להיות נטל על המדינה"
איפה הכסף
Paris