"המצב כל כך מטורלל שאין אפשרות לעשות על זה פרודיה"
איריס קול
Paris