"המהפכה המשטרתית מצליחה לבן גביר"
בן כספית ואריה אלדד
Paris