"הלוחמים והמפקדים הצילו בגופם את המחולצים"
ינון מגל ובן כספית
Paris