"הדברים שתמרי אמר עדיין בגבולות חופש הביטוי"
אראל סג"ל
Paris