"מעריכים שזה יעבור את ה־20־18 מיליארד בסוף"
איפה הכסף
Paris