"פרוקסי של ארגוני אנרכיסטים - הממשלה צריכה להיכנס לתמונה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris