"דווקא לפגוש את העצב עזר לי להתמודד"
איריס קול
Paris