טיל נ"ט נורה אל עבר ק"ש: אם ובנה נפצעו
אראל סג"ל
Paris