"הייתי סוכן סמוי, מכיר את שיטות הפעולה"
אראל סג"ל
Paris