"הבנקים מנהלים סיכונים עבור כספי הציבור"
איפה הכסף
Paris