"לא מוכנים לחזור למציאות שבה רדואן על הגדרות"
איפה הכסף
Paris