"תוך כמה דקות מההזנקה, אנו יכולים להיות אצל הפצוע"
ינון מגל ובן כספית
Paris