"אנו לא מתגברים רק בעובדים סוציאליים, אלא גם בתקציבים"
אודי סגל ואלי כהן
Paris