"הכספים הקואליציוניים אלה לא תקציבים שנלקחים לכיס"
אודי סגל ואלי כהן
Paris