"בסוף אנו כותבים שירים גם כדי לנחם ולתת תקווה"
איריס קול
Paris