"יש היערכות למשפט פלילי - אני מקבל מזה כאב בטן"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris