"בגלל דיבור יתר, הילדים מפתחים חירשות סלקטיבית"
מיכל דליות
Paris