"בטוחה שרה"מ לא יקבל החלטה כזאת גורפת"
אראל סג"ל
Paris