"המטרה שלי היא לחזק את הגורם המתון"
בן כספית ואריה אלדד
Paris