"מי ייכנס חוץ מהמתנחלים וההזויים?"
אודי סגל ואלי כהן
Paris