"אמרתי לעצמי 'אל תשתפי פעולה עם זה יותר'"
איריס קול
Paris