"הפינוי בשטח עוד לא הסתיים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris