"המחבלים יצאו והתחילו לירות ברכבים העומדים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris