"הרעבנו את הצבא, כל האנשים הטובים ברחו"
ינון מגל ובן כספית
Paris