"הנפגעים היו פרושים לאורך של חצי קילומטר"
ינון מגל ובן כספית
Paris