"לפני המחסום היה צריך להיות מתחם של מחסום"
סיון כהן
Paris