"בן גביר ממשיך להתנהג כמו חבר כנסת באופוזיציה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris